EvanjelickýDaniel7,9

Daniel 7:9

Videl som, ako po­stavili tróny a Vekom starý si za­sadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na Jeho hlave boli ako čis­tá vl­na. Oh­nivé plamene boli Mu trónom, blčiaci oheň Jeho kolesami.


Verš v kontexte

8 Po­zoroval som rohy, a hľa, ďalší, malý vy­rás­tol medzi nimi. Tri z pr­vých rohov boli vy­tr­hnuté. A hľa, na tom­to rohu boli oči ako ľud­ské, a ús­ta, ktoré hovorili veľké veci. 9 Videl som, ako po­stavili tróny a Vekom starý si za­sadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na Jeho hlave boli ako čis­tá vl­na. Oh­nivé plamene boli Mu trónom, blčiaci oheň Jeho kolesami. 10 Oh­nivá rieka vy­tekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd za­sadol a knihy sa ot­vorili.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Hľadel som, až boly po­stavené tróny, a po­sadil sa Starodáv­ny dňov; jeho rúcho bolo biele jako sneh, a vlasy jeho hlavy jako čis­tá vl­na; jeho trón plamene ohňa; jeho kolá horiaci oheň.

Evanjelický

9 Videl som, ako po­stavili tróny a Vekom starý si za­sadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na Jeho hlave boli ako čis­tá vl­na. Oh­nivé plamene boli Mu trónom, blčiaci oheň Jeho kolesami.

Ekumenický

9 Po­zeral som sa, až boli na­pokon po­stavené tróny a Starec dní si za­sadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čis­tá vl­na. Jeho trónom boli oh­nivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň.

Bible21

9 Díval jsem se dál a uvi­děl toto: Byly ro­ze­sta­ve­ny trůnya Od­věký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn – žhnou­cí pla­menya jeho kola – oheň hořící!