EvanjelickýDaniel7,5

Daniel 7:5

Po­tom druhé zviera, cel­kom iné, podob­né med­veďovi, bolo po­stavené na pred­nú stranu a v tlame medzi zubami malo tri reb­rá. Hovorili mu: Hore sa! Jedz mnoho mäsa!


Verš v kontexte

4 Pr­vé bolo ako lev a malo or­lie kríd­la. Videl som, že mu vy­tr­hali kríd­la, a keď ho zdvih­li zo zeme, po­stavili ho na obe nohy ako človeka a do­stalo ľud­ské srd­ce. 5 Po­tom druhé zviera, cel­kom iné, podob­né med­veďovi, bolo po­stavené na pred­nú stranu a v tlame medzi zubami malo tri reb­rá. Hovorili mu: Hore sa! Jedz mnoho mäsa! 6 Nato som videl, že sa ob­javilo ďalšie zviera ako le­opard a malo štyri vtáčie kríd­la na bokoch. Zviera malo štyri hlavy a do­stalo moc.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 A hľa, iné, druhé zviera sa zjavilo, podob­né med­veďovi, a bolo po­stavené po jed­nej strane, a malo tri reb­rá vo svojej tlame, medzi svojimi zubami, a tak­to mu po­vedali: Vstaň a nažer sa hoj­ne mäsa!

Evanjelický

5 Po­tom druhé zviera, cel­kom iné, podob­né med­veďovi, bolo po­stavené na pred­nú stranu a v tlame medzi zubami malo tri reb­rá. Hovorili mu: Hore sa! Jedz mnoho mäsa!

Ekumenický

5 Vtedy sa ob­javila iná, druhá šel­ma, podob­ná med­veďovi. Po­stavili ju do pop­redia. V tlame medzi zubami mala tri reb­rá; po­vedali jej tak­to: Vstaň a zožer mnoho mäsa!

Bible21

5 A hle, vtom se ob­jevi­la druhá šel­ma, podobná med­vě­du. Na jedné straně byla vztyčená, v zu­bech drže­la tři že­b­ra a bylo jí řečeno: „Vstaň, sežer mno­ho těl!“