EvanjelickýDaniel5,5

Daniel 5:5

V tú hodinu sa ob­javili prs­ty ľud­skej ruky a písali na omiet­ku steny kráľov­ského paláca na­proti sviet­niku, a kráľ sa díval na ruku, ktorá písala.


Verš v kontexte

4 Pili víno a oslavovali zlatých, striebor­ných, bron­zových, želez­ných, drevených a kamen­ných bohov. 5 V tú hodinu sa ob­javili prs­ty ľud­skej ruky a písali na omiet­ku steny kráľov­ského paláca na­proti sviet­niku, a kráľ sa díval na ruku, ktorá písala. 6 Vtedy sa zmenila far­ba kráľovej tváre a vlast­né myšlien­ky ho desili. Beder­né kĺby sa mu chveli a kolená trias­li.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale v tú is­tú hodinu vy­šly prs­ty ruky človeka a písaly na­proti sviet­niku na vápen­nú ob­miet­ku steny paláca kráľov­ho, a kráľ videl čias­t­ku ruky, ktorá písala.

Evanjelický

5 V tú hodinu sa ob­javili prs­ty ľud­skej ruky a písali na omiet­ku steny kráľov­ského paláca na­proti sviet­niku, a kráľ sa díval na ruku, ktorá písala.

Ekumenický

5 V tej chvíli vy­stúpili do pop­redia prs­ty ľud­skej ruky a oproti sviet­niku písali na omiet­ku steny kráľov­ského paláca. Kráľ sa po­zeral na ruku, ktorá písala.

Bible21

5 Vtom se pří­mo před svícnem ob­jevi­ly prs­ty lid­ské ruky a za­čaly psát na omítku králov­ského paláce. Když král spatřil tu píšící ru­ku,