EvanjelickýDaniel5,14

Daniel 5:14

Počul som o tebe, že duch svätých bohov pre­býva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť a mimoriad­na múd­rosť.


Verš v kontexte

13 Po­tom Daniela pri­vied­li pred kráľa. Kráľ sa ho opýtal: Ty si ten Daniel, jeden z jud­ských zajat­cov, ktorého kráľ, môj otec, pri­viedol z Jud­ska? 14 Počul som o tebe, že duch svätých bohov pre­býva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť a mimoriad­na múd­rosť. 15 Teraz mi pred­vied­li mudr­cov a vešt­cov, aby prečítali toto pís­mo a podali mi jeho vý­klad. Ale ne­moh­li mi ob­jas­niť vec.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Počul som o tebe, že je duch bohov v tebe, a že sa našlo v tebe svet­lo a roz­um a veľká múd­rosť.

Evanjelický

14 Počul som o tebe, že duch svätých bohov pre­býva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť a mimoriad­na múd­rosť.

Ekumenický

14 Počul som o tebe, že je v tebe duch svätých bohov a že si pre­ukázal osvietenie, chápavosť a výnimočnú múd­rosť.

Bible21

14 „S­lyšel jsem, že je v to­bě duch bo­hů a že jsi pro­kázal jasno­zřivost, důvtip a vzácnou moud­rost.