EvanjelickýDaniel3,9

Daniel 3:9

Po­vedali kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľu, ži naveky.


Verš v kontexte

8 V tom is­tom čase pri­stúpili nie­koľkí chal­dej­skí mužovia a zlomyseľne obžalovali Židov. 9 Po­vedali kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľu, ži naveky. 10 Ty, kráľ, si vy­dal roz­kaz, aby každý človek, ktorý začuje zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, padol a po­klonil sa zlatej soche.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Od­povedali a hovorili kráľovi Na­buchodonozorovi: Kráľu, ži na veky!

Evanjelický

9 Po­vedali kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľu, ži naveky.

Ekumenický

9 Vraveli kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľ, ži naveky!

Bible21

9 „Ať ži­ješ, krá­li, navěky!“ pozdravi­li krále Nabukadne­za­ra.