EvanjelickýDaniel12,5

Daniel 12:5

Ja, Daniel, som videl, že tam stáli dvaja iní mužovia; jeden na tom­to brehu rieky, druhý na druhom brehu rieky.


Verš v kontexte

4 Ty však, Daniel, ukry tieto slová a za­pečať knihu až po po­sled­ný čas! Mnohí budú skúmať a po­znanie sa rozm­noží. 5 Ja, Daniel, som videl, že tam stáli dvaja iní mužovia; jeden na tom­to brehu rieky, druhý na druhom brehu rieky. 6 Tu jeden po­vedal mužovi, ob­lečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky: Kedy na­stane koniec tých­to udalos­tí?

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 A videl som, ja Daniel, a hľa, dvaja iní stáli, jeden na jed­nom brehu rieky a druhý na druhom brehu rieky.

Evanjelický

5 Ja, Daniel, som videl, že tam stáli dvaja iní mužovia; jeden na tom­to brehu rieky, druhý na druhom brehu rieky.

Ekumenický

5 Ja, Daniel, videl som stáť dvoch ďalších mužov, jed­ného na tom­to brehu a druhého na druhom brehu rieky.

Bible21

5 Já Daniel jsem pak spatřil další dva muže – je­den stál na tom­to bře­hu ře­ky a druhý na pro­tějším.