EvanjelickýDaniel1,15

Daniel 1:15

Po desiatich dňoch vy­zerali krajší a tučnejší v tele ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľov­skej stravy.


Verš v kontexte

14 On ich v tej­to veci po­slúchol a skúsil to s nimi desať dní. 15 Po desiatich dňoch vy­zerali krajší a tučnejší v tele ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľov­skej stravy. 16 Do­zor­ca od­niesol ich stravu a víno, ktoré mali piť, a dával im jesť zeleninu.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A po skončení desiatich dňov sa ukázalo, že ich tváre boly krás­nejšie, a že boli tučnejší na tele od všet­kých mláden­cov, ktorí jed­li po­krm kráľov.

Evanjelický

15 Po desiatich dňoch vy­zerali krajší a tučnejší v tele ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľov­skej stravy.

Ekumenický

15 Po desiatich dňoch videl, že vy­zerali lepšie a boli sil­nejší ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľovho prídelu.

Bible21

15 Po deseti dnech vy­pa­da­li zdravě­ji a silně­ji než všich­ni mladíci, kteří jedli z králov­ského sto­lu.