EvanjelickýDaniel1,14

Daniel 1:14

On ich v tej­to veci po­slúchol a skúsil to s nimi desať dní.


Verš v kontexte

13 A po­tom nech sa pre­skúma pred tebou výzor náš a výzor mladíkov, ktorí jedia po­krm z kráľov­skej stravy. Po­tom nalož so svojimi služob­ník­mi podľa toho, čo uvidíš. 14 On ich v tej­to veci po­slúchol a skúsil to s nimi desať dní. 15 Po desiatich dňoch vy­zerali krajší a tučnejší v tele ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľov­skej stravy.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A po­slúchol ich v tej veci a zkúsil ich desať dní.

Evanjelický

14 On ich v tej­to veci po­slúchol a skúsil to s nimi desať dní.

Ekumenický

14 Do­zor­ca ich slovo vy­počul a skúšal to s nimi desať dní.

Bible21

14 Ko­morník jim tedy vy­hověl a na deset dní to s nimi zku­sil.