EvanjelickýÁmos1,9

Ámos 1:9

Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Týru - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože vy­dali všet­kých na­pos­pas Edómu a ne­pamätali na brat­skú zmluvu.


Verš v kontexte

8 Vy­hubím obyvateľov Ašdódu a držiteľa žez­la Aškalónu, siah­nem rukou na Ek­rón a zhynie zvyšok Filištín­cov - hovorí Hos­podin, Pán. 9 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Týru - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože vy­dali všet­kých na­pos­pas Edómu a ne­pamätali na brat­skú zmluvu. 10 Zošlem oheň na hrad­by Týru, ten strávi jeho paláce.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Týru a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože vy­dávali zajatých, všet­kých, čo ich len bolo, Edomovi a ne­pamätali na sm­luvu bratov.

Evanjelický

9 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Týru - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože vy­dali všet­kých na­pos­pas Edómu a ne­pamätali na brat­skú zmluvu.

Ekumenický

9 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Týru, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, lebo vy­dali všet­kých na­pos­pas Edómu a na brat­skú zmluvu ne­pamätali.

Bible21

9 Toto praví Hospodin: Týr hřešil trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že pro­dáva­li vy­hnan­ce Edom­ský­ma na bra­tr­s­kou smlou­vu ani ne­vzpo­mně­li,