EvanjelickýÁmos1,2

Ámos 1:2

I po­vedal: Hos­podin hromží zo Si­ona a ozýva sa z Jeruzalema; nivy pas­tierov väd­nú, vr­chol Kar­melu usychá.


Verš v kontexte

1 Slová Ámosa, jed­ného z chovateľov oviec v Tekóe, ktoré prijal vo videní o Iz­raeli za čias jud­ského kráľa Uziju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, syna Jóášov­ho, dva roky pred zeme­trasením. 2 I po­vedal: Hos­podin hromží zo Si­ona a ozýva sa z Jeruzalema; nivy pas­tierov väd­nú, vr­chol Kar­melu usychá. 3 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Damas­ku - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože mlátili Gileád želez­nými cep­mi.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A po­vedal: Hos­podin bude revať so Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas; smútiť budú pasien­ky pas­tierov, a uschne temeno Kar­mela.

Evanjelický

2 I po­vedal: Hos­podin hromží zo Si­ona a ozýva sa z Jeruzalema; nivy pas­tierov väd­nú, vr­chol Kar­melu usychá.

Ekumenický

2 Po­vedal: Hos­podin hlas­ne kričí zo Si­ona, ozýva sa z Jeruzalema, takže väd­nú nivy pas­tierov a usychá vr­chol Kar­mela.

Bible21

2 Říkal: Hospodin bude ze Si­o­nu řvát, burácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou lou­ky pastýřů, uschne i vr­chol Kar­me­lu.