EvanjelickýÁmos1,15

Ámos 1:15

Ich kráľ pôj­de do zajatia spolu so svojimi kniežatami - hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

13 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Am­món­cov - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože párali tehot­né ženy Gileádu, aby rozšírili územie. 14 Za­pálim oheň na hrad­bách Rab­by, ten strávi jej paláce - za bojového po­kriku v deň bit­ky, za búr­ky v deň po­vích­rice. 15 Ich kráľ pôj­de do zajatia spolu so svojimi kniežatami - hovorí Hos­podin.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A ich kráľ poj­de do zajatia, on i jeho kniežatá spolu, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

15 Ich kráľ pôj­de do zajatia spolu so svojimi kniežatami - hovorí Hos­podin.

Ekumenický

15 Pôj­de ich kráľ do zajatia spolu so svojimi kniežatami — hovorí Hos­podin.

Bible21

15 Je­jich král půjde do vy­hnan­stvía jeho vel­moži spo­lu s ním, praví Hos­po­din.