EvanjelickýÁmos1,14

Ámos 1:14

Za­pálim oheň na hrad­bách Rab­by, ten strávi jej paláce - za bojového po­kriku v deň bit­ky, za búr­ky v deň po­vích­rice.


Verš v kontexte

13 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Am­món­cov - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože párali tehot­né ženy Gileádu, aby rozšírili územie. 14 Za­pálim oheň na hrad­bách Rab­by, ten strávi jej paláce - za bojového po­kriku v deň bit­ky, za búr­ky v deň po­vích­rice. 15 Ich kráľ pôj­de do zajatia spolu so svojimi kniežatami - hovorí Hos­podin.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A p­reto zanietim oheň na múre Rab­by, a strávi jej paláce za vojen­ného kriku v deň boja, za búr­ky v deň vích­rice.

Evanjelický

14 Za­pálim oheň na hrad­bách Rab­by, ten strávi jej paláce - za bojového po­kriku v deň bit­ky, za búr­ky v deň po­vích­rice.

Ekumenický

14 Pre­to roz­nietim oheň na hrad­bách Rab­by a po­hl­tí jej pev­nos­ti za bojového po­kriku v deň voj­ny, za búr­ky v deň vích­rice.

Bible21

14 za­pálím na hrad­bách Raby oheň, aby po­hl­til její paláceu­pro­střed vřavy v den boje, uprostřed bouře v den vichřice.