EvanjelickýÁmos1,12

Ámos 1:12

Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Boc­ry.


Verš v kontexte

11 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Edómu - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože mečom stíhal svoj­ho brata a súcit v sebe udusil. Vo svojom hneve ne­pres­taj­ne zúril a svoju zlosť ud­ržiaval naveky. 12 Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Boc­ry. 13 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Am­món­cov - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože párali tehot­né ženy Gileádu, aby rozšírili územie.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A p­reto pošlem oheň na Téman, a strávi paláce Boc­ry.

Evanjelický

12 Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Boc­ry.

Ekumenický

12 Pre­to vrh­nem oheň na Téman a po­hl­tí pev­nos­ti Boc­ry.

Bible21

12 za to sešlu na Te­man oheň, aby po­hl­til paláce v Bosře.