Evanjelický3. Jánov1,9

3. Jánov 1:9

Písal som cir­kev­nému zboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma.


Verš v kontexte

8 My sa teda máme ujímať takých­to, aby sme sa stali spolu­pracov­ník­mi za prav­du. 9 Písal som cir­kev­nému zboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma. 10 Pre­to keď prídem, spomeniem jeho skut­ky, ktoré pácha, keď nás zlými slovami ohovára; a ani na tom ne­má do­sť, ale ani sám ne­prijíma bratov, a tým, ktorí by ich chceli (prijímať), za­braňuje a vy­lučuje ich z cir­kev­ného zboru.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Písal som sboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vým medzi nimi, nás ne­prijíma.

Evanjelický

9 Písal som cir­kev­nému zboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma.

Ekumenický

9 Niečo som už cir­kvi na­písal, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma.

Bible21

9 Psal jsem o tom vaší církvi, ale Di­o­trefes, který tak rád po­roučí druhým, nás ne­u­znává.