Evanjelický3. Jánov1,7

3. Jánov 1:7

Veď pre (Jeho) meno vy­dali sa na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov.


Verš v kontexte

6 ktorí vy­dali pred cir­kev­ným zborom svedec­tvo o tvojej lás­ke; dob­re urobíš, keď ich tak vy­strojíš na ces­tu, ako sa pat­rí pred Bohom. 7 Veď pre (Jeho) meno vy­dali sa na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov. 8 My sa teda máme ujímať takých­to, aby sme sa stali spolu­pracov­ník­mi za prav­du.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo vy­šli za jeho meno neberúc ničoho od po­hanov.

Evanjelický

7 Veď pre (Jeho) meno vy­dali sa na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov.

Ekumenický

7 Veď pre jeho meno sa vy­dali na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov.

Bible21

7 Jsou pře­ce na cestách kvů­li jeho jménu a od po­hanů nic ne­při­jí­mají.