Evanjelický3. Jánov1,6

3. Jánov 1:6

ktorí vy­dali pred cir­kev­ným zborom svedec­tvo o tvojej lás­ke; dob­re urobíš, keď ich tak vy­strojíš na ces­tu, ako sa pat­rí pred Bohom.


Verš v kontexte

5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích, 6 ktorí vy­dali pred cir­kev­ným zborom svedec­tvo o tvojej lás­ke; dob­re urobíš, keď ich tak vy­strojíš na ces­tu, ako sa pat­rí pred Bohom. 7 Veď pre (Jeho) meno vy­dali sa na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorí dali tvojej lás­ke svedoc­tvo pred sborom, ktorých keď vy­prevadíš hod­ne Boha, dob­re robíš.

Evanjelický

6 ktorí vy­dali pred cir­kev­ným zborom svedec­tvo o tvojej lás­ke; dob­re urobíš, keď ich tak vy­strojíš na ces­tu, ako sa pat­rí pred Bohom.

Ekumenický

6 Oni vy­dali pred cir­kvou svedec­tvo o tvojej lás­ke. A dob­re urobíš, keď ich tak vy­chys­táš na ces­tu, ako sa pat­rí pred Bohom.

Bible21

6 Oni sami vy­da­li před církví svě­de­ctví o tvé lás­ce. Uděláš dobře, když je vy­pravíš na ces­tu, jak se to Bohu líbí.