Evanjelický3. Jánov1,13

3. Jánov 1:13

Mnoho by som ti mal písať, ale nech­cem ti písať čer­nid­lom a perom.


Verš v kontexte

12 O Demet­ri­ovi všet­ci vy­dávajú dob­ré svedec­tvo, aj sama prav­da; aj my vy­dávame svedec­tvo (o ňom), a vieš, že naše svedec­tvo je prav­divé. 13 Mnoho by som ti mal písať, ale nech­cem ti písať čer­nid­lom a perom. 14 Dúfam však, že ťa čo­skoro uvidím a po­hovoríme si tvárou v tvár.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Mal by som ti mnoho čo písať, ale nech­cem ti na­písať čer­nid­lom a perom.

Evanjelický

13 Mnoho by som ti mal písať, ale nech­cem ti písať čer­nid­lom a perom.

Ekumenický

13 Mnoho by som ti mal písať, ale nech­cem to zveriť at­ramen­tu a peru.

Bible21

13 Na­psal bych ti ještě mno­hem více, ale ne­chci ti psát inkous­tem a pe­rem.