Evanjelický2. Timoteovi4,7

2. Timoteovi 4:7

Dob­rý boj som dobojoval, beh do­konal, vieru za­choval.


Verš v kontexte

6 Lebo ja už mám byť obetovaný a na­stal mi čas od­chodu! 7 Dob­rý boj som dobojoval, beh do­konal, vieru za­choval. 8 Už mi je pri­pravený veniec spravod­livos­ti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravod­livý sud­ca, a to nielen mne, ale aj všet­kým, ktorí milovali Jeho zjavenie.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 Bojoval som dob­rý boj, beh som do­konal, vieru som za­choval.

Evanjelický

7 Dob­rý boj som dobojoval, beh do­konal, vieru za­choval.

Ekumenický

7 Dob­rý boj som dobojoval, beh som do­končil, vieru som za­choval.

Bible21

7 Bo­joval jsem dob­rý boj, svůj běh jsem dokončil, ví­ru jsem za­choval.