Evanjelický2. Timoteovi4,20

2. Timoteovi 4:20

Eras­tos zo­stal v Korin­te, Trofima som však nechal chorého v Miléte.


Verš v kontexte

19 Po­zdrav Pri­sku a Ak­vilu i dom Oneziforov. 20 Eras­tos zo­stal v Korin­te, Trofima som však nechal chorého v Miléte. 21 Poponáhľaj sa, aby si prišiel pred zimou. Po­zdravujú ťa Eubulos a Pudes, Linos a Klau­dia a všet­ci bratia.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 Eras­tus zo­stal v Korin­te. A Trofima som zanechal v Miléte ne­moc­ného.

Evanjelický

20 Eras­tos zo­stal v Korin­te, Trofima som však nechal chorého v Miléte.

Ekumenický

20 Eras­tus zo­stal v Korinte, Trofima som však nechal chorého v Miléte.

Bible21

20 Erastos zůstal v Ko­rin­tu, Trofi­ma jsem ne­chal ne­mo­cného v Mi­lé­tu.