Evanjelický2. Timoteovi4,14

2. Timoteovi 4:14

Alexan­dros, kováč, mi spôsobil mnoho zlého, Pán mu od­platí podľa jeho skut­kov.


Verš v kontexte

13 Keď prídeš, dones mi plášť, ktorý som nechal u Kar­pa v Tro­ade, aj knihy, naj­mä per­gameny. 14 Alexan­dros, kováč, mi spôsobil mnoho zlého, Pán mu od­platí podľa jeho skut­kov. 15 Aj ty sa ho chráň, lebo sa veľmi protivil našim rečiam.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 Kot­lár Alexan­der mi spôsobil mnoho zlého. Nech mu do­platí Pán podľa jeho skut­kov,

Evanjelický

14 Alexan­dros, kováč, mi spôsobil mnoho zlého, Pán mu od­platí podľa jeho skut­kov.

Ekumenický

14 Mnoho zla mi spôsobil kováč Alexan­der. Pán mu od­platí podľa jeho skut­kov.

Bible21

14 Kovář Ale­xan­dr mi vel­mi ublížil; Pán mu odplatí pod­le jeho skutků.