Evanjelický2. Timoteovi4,13

2. Timoteovi 4:13

Keď prídeš, dones mi plášť, ktorý som nechal u Kar­pa v Tro­ade, aj knihy, naj­mä per­gameny.


Verš v kontexte

12 Tychika som po­slal do Efezu. 13 Keď prídeš, dones mi plášť, ktorý som nechal u Kar­pa v Tro­ade, aj knihy, naj­mä per­gameny. 14 Alexan­dros, kováč, mi spôsobil mnoho zlého, Pán mu od­platí podľa jeho skut­kov.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 Plášť, ktorý som nechal v Tro­ade u Kar­pa, vez­mi, keď poj­deš sem, aj knihy, naj­mä per­gament.

Evanjelický

13 Keď prídeš, dones mi plášť, ktorý som nechal u Kar­pa v Tro­ade, aj knihy, naj­mä per­gameny.

Ekumenický

13 Keď prídeš, prines plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa. Prines aj knihy, naj­mä per­gameny.

Bible21

13 Až půjdeš, při­nes mi plášť, který jsem ne­chal v Troadě u Karpa, a kni­hy, zvláště perga­me­ny.