Evanjelický2. Timoteovi3,12

2. Timoteovi 3:12

A všet­ci, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tovi Ježišovi, budú prena­sledovaní,


Verš v kontexte

11 v prena­sledovaniach a utr­peniach, ktoré ma pos­tih­li v An­tióchii, Ikónii a Lys­tre. Čo to boli za prena­sledovania, ktoré som znášal! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol. 12 A všet­ci, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tovi Ježišovi, budú prena­sledovaní, 13 ale zlí ľudia a pod­vod­níci sa budú vzmáhať v zlom; budú zvádzať a budú zvádzaní.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale aj všet­kých, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tu Ježišovi, budú prena­sledovať.

Evanjelický

12 A všet­ci, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tovi Ježišovi, budú prena­sledovaní,

Ekumenický

12 A všet­ci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kris­tovi, budú prena­sledovaní.

Bible21

12 Právě tak bu­dou pronásledováni všich­ni, kdo chtějí žít zbožně v Kri­stu Ježíši.