Evanjelický2. Timoteovi1,4

2. Timoteovi 1:4

a pri­pomínajúc si tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou,


Verš v kontexte

3 Ďakujem Bohu, ktorému s čis­tým svedomím slúžim v šľapajach pred­kov, keď sa ne­pres­taj­ne roz­pomínam na teba v mod­lit­bách, vo dne aj v noci - 4 a pri­pomínajúc si tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou, 5 pri­pomínajúc si tvoju ne­po­krytec­kú vieru, ktorá pre­bývala najprv v tvojej starej mat­ke Lo­ide a v tvojej mat­ke Eunike, ale pre­svedčený som, že aj v tebe.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 túžiac ťa vidieť, pamät­livý tvojich sĺz, aby som bol na­pl­nený radosťou,

Evanjelický

4 a pri­pomínajúc si tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou,

Ekumenický

4 Keď si spomínam na tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou.

Bible21

4 Ne­mo­hu za­po­menout na tvé sl­zy; toužím tě znovu vi­dět a být na­plněn ra­dostí.