Evanjelický2. Samuelova23,11

2. Samuelova 23:11

Po ňom bol Šam­ma, syn Ágého Harár­skeho. Keď sa Filištín­ci zhromaždili pri Lech­jí, kde bol kus poľa pl­ný šošovice, ľud ušiel pred nimi,


Verš v kontexte

10 on po­vs­tal a bil Filištín­cov, kým mu len ne­us­tala ruka a ne­zmeravela mu na meči. I spôsobil Hos­podin v ten deň veľké vy­slobodenie. Vtedy sa ľud vrátil za ním, len aby bral korisť. 11 Po ňom bol Šam­ma, syn Ágého Harár­skeho. Keď sa Filištín­ci zhromaždili pri Lech­jí, kde bol kus poľa pl­ný šošovice, ľud ušiel pred nimi, 12 po­stavil sa upro­stred poľa, ob­ránil ho, porazil Filištín­cov. Tak spôsobil Hos­podin veľké vy­slobodenie.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

11 Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harár­sky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v haj­no, kde bola čias­t­ka poľa, pl­ná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištín­mi,

Evanjelický

11 Po ňom bol Šam­ma, syn Ágého Harár­skeho. Keď sa Filištín­ci zhromaždili pri Lech­jí, kde bol kus poľa pl­ný šošovice, ľud ušiel pred nimi,

Ekumenický

11 Na­sleduje Ageho syn Harárčan Šam­ma. Raz sa Filištín­ci zhromaždili pri Lechi, kde bola časť poľa pl­ná šošovice. Keď ľud utekal pred Filištín­cami,

Bible21

11 Po něm byl Ša­ma, syn Agea Ha­rar­ského. Fi­lištíni se jednou shro­máž­di­li u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk.