Evanjelický2. Samuelova21,3

2. Samuelova 21:3

Vtedy sa Dávid opýtal Gibeón­cov: Čo mám urobiť pre vás a čím si vás zmierim, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu?


Verš v kontexte

2 Vtedy kráľ po­volal Gibeón­cov a pre­hovoril k nim. Gibeón­ci ne­pat­rili k Iz­rael­com, ale ku zvyšku Amorej­cov, ktorým Iz­raelčania pri­sahali, no Saul vo svojom hor­lení za Iz­rael a Júdu sa ich usiloval vy­hubiť. 3 Vtedy sa Dávid opýtal Gibeón­cov: Čo mám urobiť pre vás a čím si vás zmierim, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu? 4 Gibeón­ci mu od­povedali: Nám nej­de o strieb­ro ani o zlato pri Sau­lovi a jeho dome, a nej­de nám o usmr­tenie kohokoľvek v Iz­raeli. Nato im po­vedal: Čo po­viete, to vám urobím.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 A tedy riekol Dávid Gibe­oňanom: Čo vám urobím a čím smierim, aby ste dob­rorečili dedičs­tvu Hos­podinov­mu?

Evanjelický

3 Vtedy sa Dávid opýtal Gibeón­cov: Čo mám urobiť pre vás a čím si vás zmierim, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu?

Ekumenický

3 Dávid sa spýtal Gibeónčanov: Čo mám pre vás urobiť a čím vás uzmieriť, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu?

Bible21

3 David se tedy Gi­be­on­ců ptal: „Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abys­te dob­rořeči­li Hos­po­di­novu dědictví?“