Evanjelický2. Samuelova12,27

2. Samuelova 12:27

Po­tom po­slal Jóáb po­slov k Dávidovi a po­vedal: Bojoval som proti Rab­be a za­bral som i Vod­né mes­to.


Verš v kontexte

26 Medzi­tým Jóáb bojoval proti am­món­skej Rab­be a za­bral kráľov­ské mes­to. 27 Po­tom po­slal Jóáb po­slov k Dávidovi a po­vedal: Bojoval som proti Rab­be a za­bral som i Vod­né mes­to. 28 Teraz zo­ber ostatok ľudu, ob­kľúč mes­to a doby ho, aby som nezab­ral mes­to ja, lebo po­tom by ho po­menovali podľa mňa.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

27 Po­tom po­slal Joáb po­slov k Dávidovi a po­vedal: Bojoval som proti Rab­be aj som zau­jal mes­to vôd.

Evanjelický

27 Po­tom po­slal Jóáb po­slov k Dávidovi a po­vedal: Bojoval som proti Rab­be a za­bral som i Vod­né mes­to.

Ekumenický

27 Jóab od­kázal po po­sloch Dávidovi: Bojoval som proti Rab­be a dobyl som jej Vod­né mes­to.

Bible21

27 vy­s­lal k Davi­dovi po­s­ly se vzkazem: „Zaútočil jsem na Rabu a do­byl jsem městský zdroj vo­dy.