Evanjelický2. Samuelova1,7

2. Samuelova 1:7

Keď sa ob­zrel do­zadu, uvidel ma a za­volal na mňa. Ja som mu od­povedal: Tu som.


Verš v kontexte

6 Mládenec, ktorý mu to oznamoval, od­povedal: Náhodou som sa do­stal na vrch Gil­bóa, a hľa, Saul sa opieral o svoju kopiju, ale vozy a jazd­ci ho už do­háňali. 7 Keď sa ob­zrel do­zadu, uvidel ma a za­volal na mňa. Ja som mu od­povedal: Tu som. 8 I po­vedal mi: Kto si? Od­povedal som mu: Som Amálékovec.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď sa ob­zrel za seba a videl ma, za­volal na mňa, a ja som po­vedal: Tu som.

Evanjelický

7 Keď sa ob­zrel do­zadu, uvidel ma a za­volal na mňa. Ja som mu od­povedal: Tu som.

Ekumenický

7 Keď sa ob­zrel, uvidel ma a za­volal ma. Oz­val som sa: Tu som.

Bible21

7 a tak se roz­hlé­dl, a když mě uvi­děl, za­vo­lal na mě. ‚Ano, pane?‘ od­po­věděl jsem