Evanjelický2. Samuelova1,11

2. Samuelova 1:11

Nato Dávid chytil svoje šaty a roz­tr­hol ich, podob­ne i všet­ci mužovia, ktorí boli s ním.


Verš v kontexte

10 Tak som k nemu pri­stúpil a za­bil som ho, lebo som vedel, že svoj pád ne­prežije. Po­tom som vzal korunu, ktorú mal na hlave, a náramok, ktorý mal na ramene, a priniesol som ich sem svoj­mu pánovi. 11 Nato Dávid chytil svoje šaty a roz­tr­hol ich, podob­ne i všet­ci mužovia, ktorí boli s ním. 12 Smútili, plakali a pos­tili sa až do večera pre Sau­la a jeho syna Jonatána aj pre ľud Hos­podinov, aj pre dom Iz­raela, pre­tože pad­li mečom.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy po­chytil Dávid svoje rúcha a roz­tr­hol ich, a tak urobili aj všet­ci mužovia, ktorí boli s ním.

Evanjelický

11 Nato Dávid chytil svoje šaty a roz­tr­hol ich, podob­ne i všet­ci mužovia, ktorí boli s ním.

Ekumenický

11 Dávid si nato roz­tr­hol šaty. Podob­ne urobili aj všet­ci muži, čo boli s ním.

Bible21

11 David vzal své rou­cho a roz­tr­hl je, stejně jako všich­ni, kdo byli s ním.