Evanjelický2. Kronická9,28

2. Kronická 9:28

Kone pri­vážali Šalamúnovi z Egyp­ta a z os­tat­ných krajín.


Verš v kontexte

27 Kráľ urobil v Jeruzaleme strieb­ro takým obyčaj­ným ako kamene a céd­re, ako divé figov­níky, ktorých je na Nížine hoj­nosť. 28 Kone pri­vážali Šalamúnovi z Egyp­ta a z os­tat­ných krajín. 29 Os­tat­né činy Šalamúnove, skoršie i ne­skoršie, sú za­značené v Dejinách proroka Nátana, v Proroc­tve Achiju Šilón­skeho a vo Videní vid­ca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

28 A kone do­vádzali Šalamúnovi z Egyp­ta i zo všet­kých zemí.

Evanjelický

28 Kone pri­vážali Šalamúnovi z Egyp­ta a z os­tat­ných krajín.

Ekumenický

28 Kone do­vážali Šalamúnovi z Egypta a z rôznych iných krajín.

Bible21

28 Koně si Šalo­moun ne­chal dovážet z Egyp­ta i ze všech ostatních zemí.