Evanjelický2. Kronická36,8

2. Kronická 36:8

Os­tat­né Jójákímove činy, ohav­nos­ti, ktoré páchal, a iné údaje o ňom, sú po­značené v Knihe iz­rael­ských a jud­ských kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jójáchín.


Verš v kontexte

7 I náčinie domu Hos­podinov­ho si Nebúkad­necar od­niesol do Babylonu a uložil tam vo svojom dome. 8 Os­tat­né Jójákímove činy, ohav­nos­ti, ktoré páchal, a iné údaje o ňom, sú po­značené v Knihe iz­rael­ských a jud­ských kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jójáchín. 9 Jójáchín mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tri mesiace i desať dní kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

8 A os­tat­né deje Jehojakimove jako i jeho ohav­nos­ti, ktoré páchal, a čo sa iné našlo pri ňom, to hľa, je na­písané v knihe kráľov Iz­raelových a Júdových. A kraľoval Jehojachin, jeho syn, mies­to neho.

Evanjelický

8 Os­tat­né Jójákímove činy, ohav­nos­ti, ktoré páchal, a iné údaje o ňom, sú po­značené v Knihe iz­rael­ských a jud­ských kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jójáchín.

Ekumenický

8 Os­tat­né príbehy Jójakimove, ohav­nos­ti, ktoré páchal, a ďalšie údaje o ňom sú po­značené v Knihe iz­rael­ských a jud­ských kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jójakin.

Bible21

8 Ostatní Jo­a­ki­movy skutky i to, jaké ohavnosti pá­chal a čím se pro­vi­nil, to vše je sepsáno v Knize iz­rael­ských a jud­ských králů. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jo­a­kin.