Evanjelický2. Kronická36,6

2. Kronická 36:6

Proti nemu vy­tiahol Nebúkad­necar, babylon­ský kráľ, a sput­nal ho okovami, aby ho od­vliekol do Babylona.


Verš v kontexte

5 Jójákím mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, jeho Bohu. 6 Proti nemu vy­tiahol Nebúkad­necar, babylon­ský kráľ, a sput­nal ho okovami, aby ho od­vliekol do Babylona. 7 I náčinie domu Hos­podinov­ho si Nebúkad­necar od­niesol do Babylonu a uložil tam vo svojom dome.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

6 Proti nemu prišiel hore Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, a po­viazal ho dvoma medenými reťazami, aby ho od­viedol do Babylona.

Evanjelický

6 Proti nemu vy­tiahol Nebúkad­necar, babylon­ský kráľ, a sput­nal ho okovami, aby ho od­vliekol do Babylona.

Ekumenický

6 Babylon­ský kráľ Nebúkad­necar sa vy­pravil proti ne­mu, sput­nal ho okovami a od­vliekol do Babylonu.

Bible21

6 Při­táhl pro­ti ně­mu babylon­ský král Nabukadne­zar a spoutal ho bronzový­mi řetě­zy, aby ho od­vle­kl do Babylo­nu.