Evanjelický2. Kronická36,5

2. Kronická 36:5

Jójákím mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, jeho Bohu.


Verš v kontexte

4 Egypt­ský kráľ ustanovil jeho brata El­jakíma za kráľa nad Jud­skom a Jeruzalemom a zmenil mu meno na Jójákím. Necho vzal jeho brata Jóácháza a od­vliekol do Egyp­ta. 5 Jójákím mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, jeho Bohu. 6 Proti nemu vy­tiahol Nebúkad­necar, babylon­ský kráľ, a sput­nal ho okovami, aby ho od­vliekol do Babylona.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

5 Jehojakim mal dvad­saťpäť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jedenásť rokov v Jeruzaleme. A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podina, jeho Boha.

Evanjelický

5 Jójákím mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, jeho Bohu.

Ekumenický

5 Jójakim mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov vládol v Jeruzaleme. Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, robil na­protiveň.

Bible21

5 Jo­a­kim se stal králem v pět­a­dvaceti letech a kraloval v Je­ruzalémě je­denáct let. Pá­chal, co je v očích Hos­po­di­na, jeho Bo­ha, zlé.