Evanjelický2. Kronická36,4

2. Kronická 36:4

Egypt­ský kráľ ustanovil jeho brata El­jakíma za kráľa nad Jud­skom a Jeruzalemom a zmenil mu meno na Jójákím. Necho vzal jeho brata Jóácháza a od­vliekol do Egyp­ta.


Verš v kontexte

3 Egypt­ský kráľ ho však po­zbavil vlády v Jeruzaleme a krajine uložil po­kutu sto talen­tov strieb­ra a talent zlata. 4 Egypt­ský kráľ ustanovil jeho brata El­jakíma za kráľa nad Jud­skom a Jeruzalemom a zmenil mu meno na Jójákím. Necho vzal jeho brata Jóácháza a od­vliekol do Egyp­ta. 5 Jójákím mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, jeho Bohu.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

4 A egypt­ský kráľ urobil kráľom El­jakima, jeho brata, nad Jud­skom a nad Jeruzalemom a pre­menil jeho meno na Jehojakima, kým Jo­achaza, jeho brata, vzal Necho a za­viedol ho do Egyp­ta.

Evanjelický

4 Egypt­ský kráľ ustanovil jeho brata El­jakíma za kráľa nad Jud­skom a Jeruzalemom a zmenil mu meno na Jójákím. Necho vzal jeho brata Jóácháza a od­vliekol do Egyp­ta.

Ekumenický

4 Egypt­ský kráľ do­sadil za kráľa nad Jud­skom a Jeruzalemom jeho brata El­jákima a zmenil mu meno na Jójakim. Jeho brata Jo­acháza dal Necho od­vliecť do Egyp­ta.

Bible21

4 Vlád­ce Egyp­ta us­tanovil za krále nad Ju­dou a Je­ruzalé­mem jeho bra­t­ra Eli­a­ki­ma, kterého přejmenoval na Jo­a­ki­ma. Jeho bra­t­ra Jo­a­chaze dal Nekó od­vléci do Egyp­ta.