Evanjelický2. Kronická36,3

2. Kronická 36:3

Egypt­ský kráľ ho však po­zbavil vlády v Jeruzaleme a krajine uložil po­kutu sto talen­tov strieb­ra a talent zlata.


Verš v kontexte

2 Jóácház mal dvad­saťt­ri rokov, keď sa stal kráľom, a v Jeruzaleme kraľoval tri mesiace. 3 Egypt­ský kráľ ho však po­zbavil vlády v Jeruzaleme a krajine uložil po­kutu sto talen­tov strieb­ra a talent zlata. 4 Egypt­ský kráľ ustanovil jeho brata El­jakíma za kráľa nad Jud­skom a Jeruzalemom a zmenil mu meno na Jójákím. Necho vzal jeho brata Jóácháza a od­vliekol do Egyp­ta.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

3 A od­stránil ho egypt­ský kráľ v Jeruzaleme a po­kutoval zem na sto hrivien strieb­ra a na hriv­nu zlata.

Evanjelický

3 Egypt­ský kráľ ho však po­zbavil vlády v Jeruzaleme a krajine uložil po­kutu sto talen­tov strieb­ra a talent zlata.

Ekumenický

3 Egypt­ský kráľ ho v Jeruzaleme zo­sadil z vlády a na krajinu uvalil po­kutu sto talen­tov strieb­ra a talent zlata.

Bible21

3 Pak ho egyptský vlád­ce v Je­ruzalémě se­sa­dil a uložil zemi po­vinný od­vod sto talen­tů stříb­ra a talent zla­ta.