Evanjelický2. Kronická36,19

2. Kronická 36:19

Po­tom spálili Boží dom, zrúcali hrad­by Jeruzalema, spálili všet­ky jeho paláce, čím zničili i všet­ky cen­né pred­mety.


Verš v kontexte

18 Všet­ko veľké i malé náčinie domu Božieho, po­klady domu Hos­podinov­ho, po­klady kráľa a jeho hod­nos­tárov, všet­ko od­niesol do Babylonie. 19 Po­tom spálili Boží dom, zrúcali hrad­by Jeruzalema, spálili všet­ky jeho paláce, čím zničili i všet­ky cen­né pred­mety. 20 Tých, ktorí unik­li meču, od­vliekol do zajatia do Babylonie, kde boli ot­rok­mi jemu i jeho synom až po na­stolenie perz­skej vlády.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

19 A napokon spálili dom Boží a roz­borili múr Jeruzalema i všet­ky jeho paláce popálili ohňom i všet­ko jeho vzác­ne náradie zničili.

Evanjelický

19 Po­tom spálili Boží dom, zrúcali hrad­by Jeruzalema, spálili všet­ky jeho paláce, čím zničili i všet­ky cen­né pred­mety.

Ekumenický

19 Po­tom za­pálili Boží dom, strh­li hrad­by Jeruzalema a všet­ky jeho paláce spálili. Tak vy­šli všet­ky vzác­nos­ti nav­nivoč.

Bible21

19 Boží chrám vy­pá­li­li, je­ruzalém­ské hrad­by roz­boři­li, všech­ny paláce za­pá­li­li a všech­ny cennosti v nich zniči­li.