Evanjelický2. Kronická36,18

2. Kronická 36:18

Všet­ko veľké i malé náčinie domu Božieho, po­klady domu Hos­podinov­ho, po­klady kráľa a jeho hod­nos­tárov, všet­ko od­niesol do Babylonie.


Verš v kontexte

17 Pri­viedol na nich chal­dej­ského kráľa, ktorý vo svätyni po­bil ich mláden­cov mečom, ne­ušet­ril mláden­ca ani pan­nu, ani star­ca zošlého vekom. Všet­kých mu vy­dal do ruky. 18 Všet­ko veľké i malé náčinie domu Božieho, po­klady domu Hos­podinov­ho, po­klady kráľa a jeho hod­nos­tárov, všet­ko od­niesol do Babylonie. 19 Po­tom spálili Boží dom, zrúcali hrad­by Jeruzalema, spálili všet­ky jeho paláce, čím zničili i všet­ky cen­né pred­mety.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

18 K tomu i všet­ky nádoby domu Božieho, veľké i malé, i po­klady domu Hos­podinov­ho i po­klady kráľove i jeho kniežatá, to všet­ko pob­ral a dopravil do Babylona.

Evanjelický

18 Všet­ko veľké i malé náčinie domu Božieho, po­klady domu Hos­podinov­ho, po­klady kráľa a jeho hod­nos­tárov, všet­ko od­niesol do Babylonie.

Ekumenický

18 Všet­ko veľké i malé náčinie Božieho domu, po­klady Hos­podinov­ho domu, po­klady kráľa a jeho hod­nos­tárov, všet­ko to od­niesol do Babylonu.

Bible21

18 Všech­no vy­ba­vení Božího chrá­mu, velké i malé předmě­ty, pokla­dy Hos­po­di­nova chrá­mu stejně jako pokla­dy krále a jeho vel­možů, to vše bylo od­ve­zeno do Babylo­nu.