Evanjelický2. Kronická36,15

2. Kronická 36:15

Keď im Hos­podin, Boh ich ot­cov, po­sielal pro­stred­níc­tvom svojich po­slov včas a naliehavo na­pomenutia, lebo mal súcit so svojím ľudom a svojím príbyt­kom,


Verš v kontexte

14 I všet­ci kňaz­skí hod­nos­tári a ľud do­púšťali sa mnohok­rát ne­very podľa rôz­nych ohav­nos­tí národov a poškvr­nili dom Hos­podinov, ktorý po­svätil v Jeruzaleme. 15 Keď im Hos­podin, Boh ich ot­cov, po­sielal pro­stred­níc­tvom svojich po­slov včas a naliehavo na­pomenutia, lebo mal súcit so svojím ľudom a svojím príbyt­kom, 16 zo­smiešňovali Božích po­slov, opo­vr­hovali Jeho slovami a hanobili Jeho prorokov, pre­to stúpol Hos­podinov hnev proti ľudu, takže nebolo po­moci.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

15 A keď po­sielal k nim Hos­podin, Bôh ich ot­cov, výs­tražný hlas po svojich po­sloch za­včasu a znova a znova, lebo mu bolo ľúto jeho ľudu a jeho príbyt­ku,

Evanjelický

15 Keď im Hos­podin, Boh ich ot­cov, po­sielal pro­stred­níc­tvom svojich po­slov včas a naliehavo na­pomenutia, lebo mal súcit so svojím ľudom a svojím príbyt­kom,

Ekumenický

15 Hos­podin, Boh ich ot­cov, im po svojich po­sloch dával včas výs­trahu, lebo mal súcit so svojím ľudom a svojím príbyt­kom.

Bible21

15 Hos­po­din, Bůh je­jich ot­ců, k nim stále po­sílal své po­s­ly. Po­sílal je zas a znovu, ze sou­ci­tu ke své­mu lidu a ke své­mu příbytku.