Evanjelický2. Kronická13,6

2. Kronická 13:6

Járobeám, syn Nebatov, sluha Šalamúna, syna Dávidov­ho, však po­vs­tal a vzbúril sa proti svoj­mu pánovi.


Verš v kontexte

5 Mali by ste vedieť, že Hos­podin, Boh Iz­raela, zmluvou soli dal kráľov­stvo nad Iz­raelom naveky Dávidovi, jemu a jeho synom. 6 Járobeám, syn Nebatov, sluha Šalamúna, syna Dávidov­ho, však po­vs­tal a vzbúril sa proti svoj­mu pánovi. 7 Vtedy sa vôkol neho zo­skupili darebáci a naničhod­níci a ov­lád­li Rechabeáma, syna Šalamúnov­ho, lebo Rechabeám bol mladý a neroz­hod­ný a nebol pev­ný voči nim.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale po­vs­tal Jeroboám, syn Nebátov, služob­ník Šalamúna, syna Dávidov­ho, a sprotivil sa svoj­mu pánovi!

Evanjelický

6 Járobeám, syn Nebatov, sluha Šalamúna, syna Dávidov­ho, však po­vs­tal a vzbúril sa proti svoj­mu pánovi.

Ekumenický

6 Po­vs­tal však Nebatov syn Járobeám, služob­ník Šalamúna, Dávidov­ho syna, a vzbúril sa proti svoj­mu pánovi.

Bible21

6 Pak ale po­vstal Je­ro­boám, syn Ne­batův, služebník Davi­dova syna Šalo­mou­na, a vzbouřil se pro­ti své­mu pánovi.