Evanjelický2. Kronická13,17

2. Kronická 13:17

Abija a jeho ľud im spôsobil veľkú porážku, takže z Iz­raela pad­lo päťs­totisíc vy­braných mužov.


Verš v kontexte

16 Iz­rael­ci zutekali pred Júdej­cami a Boh im ich vy­dal do rúk. 17 Abija a jeho ľud im spôsobil veľkú porážku, takže z Iz­raela pad­lo päťs­totisíc vy­braných mužov. 18 Vtedy boli Iz­rael­ci po­korení a pre­vahu zís­kali Júdej­ci, lebo sa spoliehali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak ich porazili, Abiáš a jeho ľud, veľkou porážkou, takže pad­lo za­bitých z Iz­raela päťs­to tisíc vy­braných mužov.

Evanjelický

17 Abija a jeho ľud im spôsobil veľkú porážku, takže z Iz­raela pad­lo päťs­totisíc vy­braných mužov.

Ekumenický

17 Abija a jeho ľud im spôsobili zdr­vujúcu porážku. Z Izraela pad­lo päťs­totisíc vy­beraných mužov.

Bible21

17 takže je Abiáš se svým voj­s­kem úplně roz­drtil. Na iz­rael­ské straně padlo 500 000 vy­braných bo­jovníků.