Evanjelický2. Kronická13,15

2. Kronická 13:15

a jud­skí mužovia spus­tili voj­nový po­krik. Na ich po­krik Boh porazil Járobeáma i celý Iz­rael pred Abijom a Júdej­cami.


Verš v kontexte

14 Keď sa Júdej­ci ob­zreli, videli, že im hrozí boj spredu i od­zadu. Vtedy volali o po­moc k Hos­podinovi, kňazi trúbili na trúby 15 a jud­skí mužovia spus­tili voj­nový po­krik. Na ich po­krik Boh porazil Járobeáma i celý Iz­rael pred Abijom a Júdej­cami. 16 Iz­rael­ci zutekali pred Júdej­cami a Boh im ich vy­dal do rúk.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 A mužovia Júdovi kričali, nadšení na boj. A stalo sa v tom, keď kričali mužovia Júdovi na boj, že Bôh porazil Jeroboáma i celého Iz­raela pred Abiášom a p­red Júdom.

Evanjelický

15 a jud­skí mužovia spus­tili voj­nový po­krik. Na ich po­krik Boh porazil Járobeáma i celý Iz­rael pred Abijom a Júdej­cami.

Ekumenický

15 a jud­skí muži spus­tili bojový po­krik. Za ich po­kriku Boh porazil Járobeáma i celý Iz­rael pred Abijom a Júdov­cami.

Bible21

15 a všich­ni judští muži vy­razi­li pokřik. Jakmi­le za­zněl je­jich pokřik, Bůh před Abiášem a Jud­ský­mi po­razil Je­ro­boá­ma a ce­lý Iz­rael.