Evanjelický2. Kronická12,6

2. Kronická 12:6

Nato sa iz­rael­skí hod­nos­tári i kráľ po­korili a po­vedali: Spravod­livý je Hos­podin!


Verš v kontexte

5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabeámovi a k jud­ským hod­nos­tárom, ktorí sa uchýlili pred Šíšakom do Jeruzalema, a po­vedal im: Tak­to vraví Hos­podin: Vy ste opus­tili mňa, pre­to i ja vás pre­pus­tím do ruky Šíšakovej. 6 Nato sa iz­rael­skí hod­nos­tári i kráľ po­korili a po­vedali: Spravod­livý je Hos­podin! 7 Keď Hos­podin videl, že sa po­korili, oslovil Šemaju: Po­korili sa, ne­vyhubím ich, ale im po­skyt­nem trochu zá­chrany, tak že sa môj hnev ne­vyleje pro­stred­níc­tvom Šíšaka na Jeruzalem.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy sa po­korili iz­rael­ské kniežatá i kráľ a riek­li: Hos­podin je spraved­livý.

Evanjelický

6 Nato sa iz­rael­skí hod­nos­tári i kráľ po­korili a po­vedali: Spravod­livý je Hos­podin!

Ekumenický

6 Nato sa iz­rael­skí hod­nos­tári i kráľ po­korili a po­vedali: Hos­podin je spravod­livý.

Bible21

6 Iz­rae­lští vůd­cové i král se teh­dy pokoři­li a řek­li: „Hos­po­din je spravedlivý!“