Evanjelický2. Kronická12,5

2. Kronická 12:5

Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabeámovi a k jud­ským hod­nos­tárom, ktorí sa uchýlili pred Šíšakom do Jeruzalema, a po­vedal im: Tak­to vraví Hos­podin: Vy ste opus­tili mňa, pre­to i ja vás pre­pus­tím do ruky Šíšakovej.


Verš v kontexte

4 Zau­jal opev­nené mes­tá, ktoré sú v Jud­sku, a prenikol až k Jeruzalemu. 5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabeámovi a k jud­ským hod­nos­tárom, ktorí sa uchýlili pred Šíšakom do Jeruzalema, a po­vedal im: Tak­to vraví Hos­podin: Vy ste opus­tili mňa, pre­to i ja vás pre­pus­tím do ruky Šíšakovej. 6 Nato sa iz­rael­skí hod­nos­tári i kráľ po­korili a po­vedali: Spravod­livý je Hos­podin!

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy prišiel prorok Šemai­áš k Rechabeámovi a k jud­ským kniežatám, ktorí sa boli shromaždili do Jeruzalema pred Šišakom, a riekol im: Tak­to hovorí Hos­podin: Vy ste mňa opus­tili, a pre­to som i ja vás opus­til a vy­dal do ruky Šišaka.

Evanjelický

5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabeámovi a k jud­ským hod­nos­tárom, ktorí sa uchýlili pred Šíšakom do Jeruzalema, a po­vedal im: Tak­to vraví Hos­podin: Vy ste opus­tili mňa, pre­to i ja vás pre­pus­tím do ruky Šíšakovej.

Ekumenický

5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabeámovi a k judským hod­nos­tárom, ktorí sa pred Šíšakom stiah­li do Jeruzalema. Po­vedal im: Tak­to vraví Hos­podin: Vy ste opus­tili mňa, pre­to i ja vás vy­dám do moci Šíšaka.

Bible21

5 Re­cho­boá­ma i jud­ské ve­li­te­le, kteří se před Šiša­kem stáh­li do Je­ruzalé­ma, navštívil pro­rok Še­majáš a ozná­mil jim: „Tak praví Hos­po­din: Vy jste za­ne­cha­li mě, i já tedy za­ne­chávám vás v ru­kou Šišakových.“