Evanjelický2. Kronická12,4

2. Kronická 12:4

Zau­jal opev­nené mes­tá, ktoré sú v Jud­sku, a prenikol až k Jeruzalemu.


Verš v kontexte

3 s tisíc­dve­sto voz­mi, šesťdesiat­tisíc jazd­cami a s ne­spočet­ným ľudom, ktorý s ním prišiel z Egyp­ta: s Líbyj­cami, Suk­kij­cami a Kúšij­cami. 4 Zau­jal opev­nené mes­tá, ktoré sú v Jud­sku, a prenikol až k Jeruzalemu. 5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabeámovi a k jud­ským hod­nos­tárom, ktorí sa uchýlili pred Šíšakom do Jeruzalema, a po­vedal im: Tak­to vraví Hos­podin: Vy ste opus­tili mňa, pre­to i ja vás pre­pus­tím do ruky Šíšakovej.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 A zau­jal ohradené mes­tá, ktoré pat­rily Judsku, a prišiel až k Jeruzalemu.

Evanjelický

4 Zau­jal opev­nené mes­tá, ktoré sú v Jud­sku, a prenikol až k Jeruzalemu.

Ekumenický

4 Dobyl opev­nené mes­tá v Judsku a prenikol až k Jeruzalemu.

Bible21

4 Do­byl opevněná měs­ta v Jud­s­ku a pro­ni­kl až k Je­ruzalé­mu.