Evanjelický2. Kronická12,2

2. Kronická 12:2

V piatom roku kráľa Rechabeáma vy­tiahol Šíšak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu - lebo sa spreneveril Hos­podinovi -


Verš v kontexte

1 Keď si však Rechabeám upev­nil kráľov­stvo a zmoc­nel, opus­til zákon Hos­podinov, a celý Iz­rael s ním. 2 V piatom roku kráľa Rechabeáma vy­tiahol Šíšak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu - lebo sa spreneveril Hos­podinovi - 3 s tisíc­dve­sto voz­mi, šesťdesiat­tisíc jazd­cami a s ne­spočet­ným ľudom, ktorý s ním prišiel z Egyp­ta: s Líbyj­cami, Suk­kij­cami a Kúšij­cami.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 A stalo sa v piatom roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo sa boli pre­hrešili proti Hos­podinovi dopus­tiac sa nevernosti,

Evanjelický

2 V piatom roku kráľa Rechabeáma vy­tiahol Šíšak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu - lebo sa spreneveril Hos­podinovi -

Ekumenický

2 Pre­tože sa spreneverili Hos­podinovi, vy­pravil sa v piatom roku vlády kráľa Rechabeáma proti Jeruzalemu egypt­ský kráľ Šíšak

Bible21

2 Pro­tože zra­di­li Hos­po­di­na, v pátém roce Re­cho­boá­mova kralování vy­táhl pro­ti Je­ruzalé­mu egyptský vlád­ce Šišak.