Evanjelický2. Kronická12,11

2. Kronická 12:11

Za­každým, keď kráľ vchádzal do domu Hos­podinov­ho, pri­chádzali draban­ti, od­nies­li štíty a prinies­li späť na strážnicu draban­tov.


Verš v kontexte

10 Na­mies­to nich kráľ Rechábeám urobil bron­zové štíty a zveril ich do ús­chovy veliteľom draban­tov, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca. 11 Za­každým, keď kráľ vchádzal do domu Hos­podinov­ho, pri­chádzali draban­ti, od­nies­li štíty a prinies­li späť na strážnicu draban­tov. 12 Keď sa však po­koril, od­vrátil sa od neho hnev Hos­podinov a ne­priviedol ho cel­kom na skazu. Aj v Jud­sku bolo niečo dob­ré.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 A bývalo, že kedykoľvek išiel kráľ do domu Hos­podinov­ho, prišli behúni a nosili ich a zase ich od­nášali zpät do strážnice behúňov.

Evanjelický

11 Za­každým, keď kráľ vchádzal do domu Hos­podinov­ho, pri­chádzali draban­ti, od­nies­li štíty a prinies­li späť na strážnicu draban­tov.

Ekumenický

11 Vždy, keď kráľ vchádzal do Hos­podinov­ho domu, pri­chádzali bežci, ktorí ich nies­li, a od­nies­li zas na strážnicu bežcov.

Bible21

11 Kdyko­li král chodíval do Hos­po­di­nova chrá­mu, šly s ním stráže, vy­náše­ly ty ští­ty a pak je opět vrace­ly do strážní ko­mo­ry.