Evanjelický2. Kronická12,10

2. Kronická 12:10

Na­mies­to nich kráľ Rechábeám urobil bron­zové štíty a zveril ich do ús­chovy veliteľom draban­tov, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca.


Verš v kontexte

9 Tak vy­tiahol Šíšak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu a po­bral po­klady domu Hos­podinov­ho aj po­klady kráľov­ského paláca; po­bral všet­ko. Vzal i zlaté štíty, ktoré urobil Šalamún. 10 Na­mies­to nich kráľ Rechábeám urobil bron­zové štíty a zveril ich do ús­chovy veliteľom draban­tov, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca. 11 Za­každým, keď kráľ vchádzal do domu Hos­podinov­ho, pri­chádzali draban­ti, od­nies­li štíty a prinies­li späť na strážnicu draban­tov.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 A kráľ Rechabeám narobil malých štítov medených mies­to nich a od­dal ich do ruky veliteľom behúňov k­ráľov­skej stráže, ktorí strážili vchod do domu kráľov­ho.

Evanjelický

10 Na­mies­to nich kráľ Rechábeám urobil bron­zové štíty a zveril ich do ús­chovy veliteľom draban­tov, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca.

Ekumenický

10 Mies­to nich zhotovil kráľ Rechabeám štíty bron­zové a zveril ich veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca.

Bible21

10 Místo nich po­tom král Re­cho­boám zho­tovil bronzové ští­ty a svěřil je ve­li­te­lům stráže, která hlída­la vchod do králov­ského paláce.