Evanjelický2. Kronická12,1

2. Kronická 12:1

Keď si však Rechabeám upev­nil kráľov­stvo a zmoc­nel, opus­til zákon Hos­podinov, a celý Iz­rael s ním.


Verš v kontexte

1 Keď si však Rechabeám upev­nil kráľov­stvo a zmoc­nel, opus­til zákon Hos­podinov, a celý Iz­rael s ním. 2 V piatom roku kráľa Rechabeáma vy­tiahol Šíšak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu - lebo sa spreneveril Hos­podinovi - 3 s tisíc­dve­sto voz­mi, šesťdesiat­tisíc jazd­cami a s ne­spočet­ným ľudom, ktorý s ním prišiel z Egyp­ta: s Líbyj­cami, Suk­kij­cami a Kúšij­cami.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa, keď už stálo pev­ne kráľov­stvo Rechabeámovo a keď už cítil svoju silu, že opus­til zákon Hos­podinov a celý Iz­rael s ním.

Evanjelický

1 Keď si však Rechabeám upev­nil kráľov­stvo a zmoc­nel, opus­til zákon Hos­podinov, a celý Iz­rael s ním.

Ekumenický

1 Keď si Rechabeám upev­nil kráľov­stvo a zmoc­nel, opus­til spolu s celým Iz­raelom Hos­podinov zákon.

Bible21

1 Když ale Re­cho­boám pevně uchopil králov­s­kou moc a stal se silným, opustil Hos­po­dinův zákon a ce­lý Iz­rael ho následoval.