Evanjelický2. Kronická10,17

2. Kronická 10:17

a Rechabeám vládol iba nad Iz­rael­cami, ktorí bývali v jud­ských mes­tách.


Verš v kontexte

16 Keď celý Iz­rael videl, že ho kráľ ne­vypočul, ľud od­povedal kráľovi: Aký diel máme v Dávidovi? Ne­máme dedičs­tva v synovi Izajovom! Každý do svoj­ho stanu, Iz­rael. Teraz dbaj na svoj dom, Dávid! Nato celý Iz­rael od­išiel do svojich stanov, 17 a Rechabeám vládol iba nad Iz­rael­cami, ktorí bývali v jud­ských mes­tách. 18 Po­tom kráľ Rechabeám po­slal Hadóráma, ktorý bol nad nútenou prácou, ale Iz­rael­ci ho ukameňovali, tak že zo­mrel. Kráľovi Rechabeámovi sa podarilo vy­sad­núť na voz a uj­sť do Jeruzalema.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale čo do synov Iz­raelových, ktorí bývali v mes­tách Júdových, nad tými kraľoval Rechabeám.

Evanjelický

17 a Rechabeám vládol iba nad Iz­rael­cami, ktorí bývali v jud­ských mes­tách.

Ekumenický

17 Rechabeám vládol iba nad Iz­raelit­mi, ktorí bývali v judských mes­tách.

Bible21

17 Re­cho­boám pak kraloval jen nad tě­mi syny Iz­rae­le, kteří byd­le­li ve měs­tech Ju­dových.