Evanjelický2. Kronická10,1

2. Kronická 10:1

Rechabeám od­išiel do Síchemu, lebo do Síchemu sa do­stavil celý Iz­rael, aby ho ustanovil za kráľa.


Verš v kontexte

1 Rechabeám od­išiel do Síchemu, lebo do Síchemu sa do­stavil celý Iz­rael, aby ho ustanovil za kráľa. 2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egyp­te, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egyp­ta. 3 Po­slali po neho a za­volali ho. Járobeám i celý Iz­rael prišli a po­vedali Rechabeámovi:

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 A Rechabeám od­išiel do Sichema, lebo do Sichema bol prišiel celý Iz­rael, aby ho urobil kráľom.

Evanjelický

1 Rechabeám od­išiel do Síchemu, lebo do Síchemu sa do­stavil celý Iz­rael, aby ho ustanovil za kráľa.

Ekumenický

1 Rechabeám sa odo­bral do Síchemu, lebo tam prišiel celý Iz­rael, aby ho ustanovil za kráľa.

Bible21

1 Re­cho­boám se ode­bral do Še­che­mu, ne­boť se tam sešel ce­lý Iz­rael, aby ho pro­hlási­li králem.