Evanjelický2. Kronická1,8

2. Kronická 1:8

Šalamún Mu po­vedal: Ty si pre­ukázal veľkú milosť môj­mu ot­covi Dávidovi a na­mies­to neho si mňa ustanovil za kráľa.


Verš v kontexte

7 Tej noci sa Šalamúnovi zjavil Boh a po­vedal: Žiadaj si, čo ti mám dať! 8 Šalamún Mu po­vedal: Ty si pre­ukázal veľkú milosť môj­mu ot­covi Dávidovi a na­mies­to neho si mňa ustanovil za kráľa. 9 Nech sa teda, Hos­podine, Bože, na­pl­ní Tvoje za­sľúbenie, dané môj­mu ot­covi Dávidovi. Veď si ma učinil kráľom nad ľudom počet­ným ako zem­ský prach.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Na to po­vedal Šalamún Bohu: Ty si učinil Dávidovi, môj­mu ot­covi, veľkú milosť a tiež i mňa si učinil kráľom na­mies­to neho.

Evanjelický

8 Šalamún Mu po­vedal: Ty si pre­ukázal veľkú milosť môj­mu ot­covi Dávidovi a na­mies­to neho si mňa ustanovil za kráľa.

Ekumenický

8 Šalamún po­vedal Bohu: Môj­mu ot­covi Dávidovi si pre­ukázal veľkú milosť a mňa si po ňom ustanovil za kráľa.

Bible21

8 Šalo­moun Bohu od­po­věděl: „Pro­kázal jsi mé­mu otci Davi­dovi ve­likou přízeň a mě jsi uči­nil králem po něm.